องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
  กิจกรรม Big Cleaning Day สร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิ...[วันที่ 2023-07-27][ผู้อ่าน 93]
 
  โครงการอำเภอเคลื่อนที่(อำเภอเมืองยางยิ้มเคลื่อนที่...[วันที่ 2023-07-06][ผู้อ่าน 52]
 
  โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 39]
 
  กิจกรรม Kick off โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข [วันที่ 2023-06-22][ผู้อ่าน 1212]
 
  โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำ...[วันที่ 2023-06-06][ผู้อ่าน 35]
 
  โครงการฝึกอบรมซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 26]
 
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพร...[วันที่ 2023-06-02][ผู้อ่าน 34]
 
  พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำอำเภอและรดน้ำขอพร เนื่องใ...[วันที่ 2023-04-13][ผู้อ่าน 56]
 
  พิธีเปิดศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถน...[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 43]
 
  ประเพณีสงกรานต์ 2566 อบต.ละหานปลาค้าว[วันที่ 2023-04-12][ผู้อ่าน 82]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว รับมอบยาสามัญ จาก รพสต.ครบุรี ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 29]
 
  ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ช่วงเ...[วันที่ 2023-04-11][ผู้อ่าน 37]
 

|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9