องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
  ดำเนินการติดป้ายจุดเสี่ยง,ป้ายรณรงค์เทศกาลสงกรานต์...[วันที่ 2023-04-07][ผู้อ่าน 43]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ร่วมกิจกรรมเปิ...[วันที่ 2023-04-04][ผู้อ่าน 56]
 
  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2566[วันที่ 2023-03-17][ผู้อ่าน 27]
 
  ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทา...[วันที่ 2023-03-01][ผู้อ่าน 4]
 
  โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรขององค์การบริ...[วันที่ 2023-02-21][ผู้อ่าน 30]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 135]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมประชุมการประสานโครงการเก...[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 98]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 78]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 161]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว ได้จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คน...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 46]
 
  ประชุม "กิจกรรมการจัดทำขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน"[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 65]
 
  กิจกรรมตรวจคัดกรองหาสารเสพติด อบต.ละหานปลาค้าว[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 68]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9