องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
  อบต.ละหานปลาค้าวรับมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่ว...[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 59]
 
  กิจกรรมฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิม...[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 174]
 
  มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท...[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 53]
 
  อบต.ละหานปลาค้าวร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลวางพวงมาลา เนื่อ...[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 80]
 
  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำห...[วันที่ 2022-10-10][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีตำบลละหานปลาค้าว 2565[วันที่ 2022-10-08][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการมหกรรมสุขภาพดีวิถีตำบลละหานปลาค้าว 2565[วันที่ 2022-10-08][ผู้อ่าน 19]
 
  มอบถุงยังชีพให้กับราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย จา...[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 51]
 
  การจัดเตรียมศูนย์ช่วยเหลือประชาชน กรณีติดตามสถานกา...[วันที่ 2022-10-05][ผู้อ่าน 51]
 
  การจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อมอบแก่ผู้ประสบภัยพิบัติอ...[วันที่ 2022-10-04][ผู้อ่าน 47]
 
  การจัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อทำแนวป้องกันน้ำ จากพายุ...[วันที่ 2022-10-02][ผู้อ่าน 50]
 
  การรณรงค์ควบคุมและงดสูบบุหรี่ในพื้นที่ตำบลละหานปลา...[วันที่ 2022-09-01][ผู้อ่าน 21]
 

|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8|9