องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
  มอบกระเช้าและสวัสดีปีใหม่นายกและคณะผู้บริหาร[วันที่ 2023-01-05][ผู้อ่าน 22]
 
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหา...[วันที่ 2022-12-15][ผู้อ่าน 73]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมประชุมการประสานโครงการเก...[วันที่ 2022-12-14][ผู้อ่าน 32]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปช...[วันที่ 2022-12-09][ผู้อ่าน 31]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติและวันพ...[วันที่ 2022-12-05][ผู้อ่าน 61]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว ได้จัดอบรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คน...[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 12]
 
  ประชุม "กิจกรรมการจัดทำขยะเปียกครัวเรือนลดโลกร้อน"[วันที่ 2022-11-29][ผู้อ่าน 23]
 
  กิจกรรมตรวจคัดกรองหาสารเสพติด อบต.ละหานปลาค้าว[วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 31]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว นำกระสอบทรายไปปิดทางน้ำไหลผ่านกัด...[วันที่ 2022-11-18][ผู้อ่าน 13]
 
  ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ/ขับเคลื่อ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 31]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว สำรวจพื้นที่น้ำท่วม เพื่อให้ความช...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 19]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว ได้เข้าร่วมประชุม เตรียมพร้อมการด...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 37]
 

หน้า 1|2|3|4|5