องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
  ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการทวนสอบ/ขับเคลื่อ...[วันที่ 2022-11-11][ผู้อ่าน 21]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว ได้เข้าร่วมประชุม เตรียมพร้อมการด...[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 29]
 
  กิจกรรมฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิ...[วันที่ 2022-11-08][ผู้อ่าน 20]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมทอดกระถินสามัคคี อำเภอเม...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 31]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว เข้าร่วมทอดกฐินสามัคคี อำเภอเมือง...[วันที่ 2022-11-07][ผู้อ่าน 38]
 
  อบต.ละหานปลาค้าวออกสำรวจพื้นที่บ้านที่ประสบภัยพิบั...[วันที่ 2022-11-01][ผู้อ่าน 347]
 
  ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565[วันที่ 2022-10-23][ผู้อ่าน 51]
 
  อบต.ละหานปลาค้าว มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยพิบั...[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 37]
 
  กิจกรรม "วันต้นไม้ประจำปีของชาติ" 21 ต.ค. 2565[วันที่ 2022-10-21][ผู้อ่าน 51]
 
  อบต.ละหานปลาค้าวรับมอบถุงยังชีพจากองค์การบริหารส่ว...[วันที่ 2022-10-20][ผู้อ่าน 28]
 
  กิจกรรมฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิม...[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 54]
 
  มอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยน้ำท...[วันที่ 2022-10-18][ผู้อ่าน 24]
 

หน้า 1|2|3|4