องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
   
 
ออนไลน์   0000002   คน
วันนี้         0000012    คน
สัปดาห์นี้   0000044    คน
เดือนนี้      0000167    คน
ปีนี้           0002035    คน
ทั้งหมด     0009122    คน
เริ่มใช่งาน 12 พฤศจิกายน 2564


  กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567
  สำรวจสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2567
  ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-...

 
โควิด-19 การแพร่ระบาด ระลอกใหม่