องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


แบบสรุปข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง

    รายละเอียดข่าว

แบบสรุปข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    เอกสารประกอบ

แบบสรุปข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
 
บัญชีรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ลักฐานการรายงานผลให้ทราบภายใน 15 วัน
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ