องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
การควบคุมภายใน


แบบ ปค.๔ ระดับหน่วยงานรัฐ ๒๕๖๔

    รายละเอียดข่าว

แบบ ปค.๔ ระดับหน่วยงานรัฐ ๒๕๖๔    เอกสารประกอบ แบบ ปค.๔ ระดับหน่วยงานรัฐ ๒๕๖๔
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ม.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง