องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
 


ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ อำเภอเมืงยาง ประจำปี พ.ศ.2566


                 วันที่  25-26  ธันวาคม 2566  นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.  หน่วยงานราชการทุกหน่วยงานในพื้นที่อำบลละหานปลาค้าว

ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล  พร้อมด้วย ประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ตำบลละหานปลาค้าว  ได้เข้าร่วมงานประเพณี

บุญกุ้มข้าวใหญ่อำเภอเมืองยาง  ประจำปี พ.ศ.2566  เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

                 โดยในงานได้มีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

2.กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสากล (ฟุตบอล 7 คน)

3.กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม (รำโทน)

4.กิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง

 

2024-07-10
2024-06-07
2024-06-03
2024-03-18
2024-03-11
2024-02-02
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01