องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
 


โครงการสร้างธรรมะ ร่วมทำความดี เฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสังฆราช


            เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน  2566  อำเภอเมืองยาง นำโดยนางสาวดารา  เอี่ยมส่งเสริม นายอำเภอเมืองยาง  และ

 นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตำบลละหานปลาค้าว  ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมตามนโยบายของรัฐ  : ภายใต้กิจกรรม

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยบูรณาการจัดกิจกรรมร่วมกับโครงการ "สร้างธรรมะ

ร่วมทำความดีเฉลิมพระเกียรติในงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมหาสังฆปริณายก"    ณ  วัดสว่างอารมณ์  บ้านครบุรี  หมู่ที่ 1  ต.ละหานปลาค้าว  อ.เมืองยาง  จ.นครราชสีมา

             โดยกิจกรรมในพิธีมีดังนี้

เวลา 06.30 น.

             -  ผู้ร่วมงานเดินทางถึงสถานที่จัดพิธี ฯ

             -  พระสงฆ์ในพิธี ฯ จำนวน 4 รูป ขึ้นนั่งอาสน์สงฆ์

เวลา 07.00 น.

             -  นายอำเภอเมืองยาง เดินทางถึงสถานที่จัดพิธี ฯ และเข้านั่งสถานที่นั่ง

             -  นายอำเภอเมืองยาง จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

             -  นายอำเภอเมืองยาง ถวายธูปเทียนแพหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช 

สกลมาหาสังฆปริณายก

             -  ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย  อาราธนาศีล

             -  พระสงฆ์ให้ศีล

             -  นายอำเภอเมืองยาง  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ถวายพัตตาหาร (นายอำเภอเมืองยาง ถวายประธานสงฆ์)

             -  ศาสนพิธีกรนำกล่าวคำถวายภัตตาหาร

             -  พระสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

             -  พระสงฆ์อนุโมทนา

             -  นายอำเภอเมืองยาง  กรวดน้ำ  และผู้เข้าร่วมกิจกรรมกรวดน้ำรับพร

             -  ศาสนพิธีกรนำกราบพระรัตนตรัย

             -  นายอำเภอเมืองยาง  กราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา

             -  นายอำเภอเมืองยาง  ถวายความเคารพหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

สกลมหาสังฆปริณายก

             -  นายอำเภอเมืองยาง กล่าวพบปะขอบคุณผู้ร่วมพิธีฯ

             -  เสร็จพิธี

 

2024-07-10
2024-06-07
2024-06-03
2024-03-18
2024-03-11
2024-02-02
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01