องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


การประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 อบต.ละหานปลาค้าว  ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565 เพิ่มเติมปรับปรุง ฉบับที่ 11 ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนเพชร หมู่ที่ 3  โดยมี นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  และคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กรอบนโยบาย ทิศทางการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่  

2023-09-13
2023-09-01
2023-08-24
2023-08-17
2023-08-16
2023-08-15
2023-08-12
2023-07-31
2023-07-28
2023-07-27