องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2567


          

             ด้วยกระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่  18  มีนาคม  ของทุกปีเป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18  มีนาคม พ.ศ.2448  ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน 

             ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  นำโดย นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว    พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต.  ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  เป็นประธานในพิธีในครั้งนี้ 

             ทั้งนี้  นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว ได้ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ  ดังนี้

      1.วางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมรูป  

      2.จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย  

      3.กล่าวคำถวายราชสดุดี  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

      4.ประธานในพิธีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพ  เป็นอันเสร็จพิธี

               พร้อมนี้  คณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต. ข้าราชการ พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าวได้เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกันในครั้งนี้

 

2024-07-10
2024-06-07
2024-06-03
2024-03-18
2024-03-11
2024-02-02
2024-01-16
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-01