องค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา : www.lahanplakao.go.th
 
 
 


การประชุมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม


วันที่   4  มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ละหานปลาค้าว  อำเภอเมืองยาง  จังหวัดนครราชสีมา  นายสมหมาย  ทองบอน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหานปลาค้าว  ได้ประชุมประจำเดือนมอบนโยบายกับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง  ตามประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  เพื่อสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต ไม่ถามนำถึงการให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) รวมถึงไม่ให้หรือไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่  และได้ตระหนักถึงวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบได้ด้วย พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง  จำนวน  32 คน

2023-12-01
2023-11-20
2023-09-22
2023-09-20
2023-09-19
2023-09-13
2023-09-01
2023-08-24
2023-08-17
2023-08-16